Den integrerede institution Børnehøjen

Børnehøjen er en af Herning kommunes integrerede daginstitutioner

Børnehøjen har børn i alderen 0 år til og med 4 klasse.

Børnehaven er beliggende på Sønderparken 3 og fritidshjemmet har lokaler på Ørnhøj Skole Hovedgaden 32.

Det fastansatte personale er: 1 institutions leder, 4 pædagoger 1 pædagogisk assistent og 5 medhjælpere. Indimellem er der vikarer indover til at tage nogle timer og vi benytter os også af PAU elever, når det kan lade sig gøre.

Det forsøges at afholde fællesarrangementer for alle Børnehøjens børn og vi har fælles pasning i ferieperioder.

Institutionen har fælles bestyrelse med Ørnhøj skole med Bente Ø. Mikkelsen som formand og Sofie Nielsen som næstformand. Udover de to sidder der yderligere 5 forældrevalgte, 2 medarbejderrepræsentanter samt de to ledere fra Børnehøjen og Ørnhøj Skole.

Lederteamet består af konstitueret skoleleder Lisbeth Liv Spanggaard og institutionsleder Birgit Gylham Fastrup. Bestyrelsen holder ca 10 møder om året.

Institutionen kan kontaktes på 96287985.

Børnehøjens vision:

Vision for Børnehøjen i Ørnhøj

Vision:

Børnehøjen vil være en attraktiv institution for børn og forældre, der håndtere de udfordringer, de samfundsmæssige strømninger giver, med fokus på barnets trivsel, udvikling og læring.

 

Værdier:

I Børnehøjen har vi fokus på: Tryghed, relationer og udvikling

Det er i en tryg relation med andre, at vi kan udvikler os, trives og bliver nysgerrige på livet, så vi kan blive livsduelige mennesker.

 

Mål for ledelsen:

Ledelsen i børnehøjen skal udvise rettidig omhug, handlekraft og mod med det formål at styre institutionen sikkert gennem de omstillinger den konstant bliver stillet overfor, for at skabe den nødvendige tryghed i forhold til børn, forældre og personale.

 

Mål for forældresamarbejdet:

Forældrene bliver hørt, set og mødt i samarbejdet med børnehøjens personale, som hjælpe og rådgive på ærlig og empatisk facon.

 

Mål for personalets udvikling og trivsel:

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads med plads til forskellighed, hvor der gives mulighed for uddannelse og personlig samt faglig udvikling. Personalet skal være fagligt dygtige og engagerede i arbejdet med børnene.

 

Mål for samarbejdet i området:

Børnehøjen skal fortsat arbejde for at udvikle samarbejdet lokalt med: sundhedsplejen, dagplejen og skolen for at holde den røde tråd i barnets liv.  Vi vil samtidig være synlige lokalt, ved udstillinger, optog og arrangementer. 

 

Mål for samarbejdet generelt:

Vi vil være kendt i Herning kommune, for at være et sted hvor alle børn trives og udvikler sig, med særligt fokus på samarbejde, for at vi kan videregive børn, der er klar til at fungere godt i skolen.Pædagogiske værktøjer i Børnehøjen 

Sprog og læsestrategi:

Vi lægger vægt på barnets sproglige udvikling, da det har stor betydning for barnets skolegang og selvværd. Vi bruger dialogisk oplæsning og opfordrer og støtter forældrene til at læse sammen med barnet hjemme.

Vi tager udgangspunkt i Herning kommunes handleplan om sprog og læsestrategi.

Friluftrådets Grønne flag / Grønne spirer:

Vi ønsker at give barnet flest mulige oplevelser i og med naturen. Ved at bruge naturen, kan vi understøtte de mange forskellige pædagogiske tiltag, der er med til at give barnet en udviklende barndom i Børnehøjen.

Vi har udarbejdet handleplan, som skal være med til at give os friluftsrådets ”grønne flag” og vi arbejder blandt andet efter ”Grønne Spires” ideer.

Leg og Idræt

Vi har fokus på barnets trivsel og sundhed. Vi har fokus på kosten og vil gerne sætte mere fokus på bevægelse, da det er en vigtig del af barnets helheds-trivsel og er vigtig for barnets indlæring.

Vi gør brug af forskellige pædagogiske værktøjer bla. ”Rend og Hop” som er et motorisk træningsprogram ”Kom og Leg” som sætter bevægelse i legen, Trin for trin som er et socialt og empati træningsprogram og Børneboxen som sætter fokus på sundhed.

Alle ansatte har gennemgået DGI certificering indenfor leg og idræt.